Després de la bona acollida aconseguida a les passades Eleccions a Catalunya del 2012, actualitzem amb nova informació per les Eleccions al Parlament Europeu 2014.
Ja pots inscriure't al Registre de Catalans a l'Estranger. Més informació a: Registre Exterior.

Eleccions Europees 2014

El proper 25 de maig els ciutadans de Catalunya —i de tota Europa— estem cridats a vo­tar per decidir la nova configuració del Parlament Europeu. En aquesta web s'explica, després de respondre a una sèrie de preguntes, quins són els proce­di­ments que has de seguir per poder exercir el teu dret a vot, tant si vius a l'estranger com si el dia de les elecci­ons has de ser fora del teu municipi.

Aquest és un servei orientatiu desenvolupat per un grup de catalans que ens trobem a l'estranger i que any rere any, davant la complexitat dels pro­ce­di­ments electorals, lluitem per exercir el nostre dret a vot, sovint no exempt de greus incidèn­cies. T'agrairem que si trobes algun error o imprecisió en la informació que mostrem ens ho facis saber a [email protected].

Per a consultes específiques i informació més detallada, si us plau, contacta directament amb els organismes oficials.

1| Vius a Catalunya?

2| El 25 de maig, dia de les eleccions, seràs al municipi on estàs empadronat?

L’Oficina del Cens Electoral enviarà al domicili que consti en el padró una targeta on figura la secció en la qual estàs censat i la mesa on et correspon votar.

També ho pots consultar a la web: de l'Instituto Nacional de Estadística

A la mesa electoral caldrà identificar-se mitjançant el DNI, el passaport o el permís de conduir on aparegui la fotografia de la persona titular. Tant se val si aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals i, per tant, no són vàlides les fotocòpies.

Pots consultar quin és el col.legi electoral que et correspon contactant a través del servei d’atenció telefònica (901 101 900) de les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral.

També ho pots consultar a la web: de l'Instituto Nacional de Estadística

3| En aquest cas, pots tramitar el teu vot per correu. De quina forma t’anirà millor fer-ho?

Has de sol·licitar el vot per correu abans del 15 de maig (inclós).

T'has d’adreçar personalment a qualsevol oficina de Correus i, presentant l’original del DNI, passaport o permís de conduir fer una sol·licitud del certificat d’inscripció en el cens electoral.

Important: Un cop feta aquesta petició, ja no podràs votar presencialment el dia de les eleccions.

Pots consultar l'estat de la tramitació de la teva sol.licitud en aquest link.

Se t'enviarà la documentació al domicili que hagis indicat. Rebràs el certificat censal, les paperetes, el sobre de votació, un sobre adreçat al president/a de la mesa, i un full explicatiu del procediment a seguir.

Important: L’acusament de recepció de la documentació anterior haurà de ser signat personalment per la persona interessada prèvia acreditació de la seva identitat. En cas de no trobar-se a l’adreça assenyalada en la sol·licitud del vot, se li comunicarà que ha d’anar personalment o a través de representació (en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament) a l’oficina de Correus corresponent per a, prèvia acreditació, rebre la documentació per al vot per correu.

Un cop escollida la papereta de vot i introduïda en el sobre de votació, l'has de tancar i introduir, juntament amb el certificat d’inscripció en el cens, en el sobre adreçat al president/a de la mesa. Aquest sobre s'ha d'enviar per correu certificat (no tindràs que pagar res) no més tard del 21 de maig.

La sol·licitud s'ha de formular personalment en les oficines consulars o les seccions consulars de les ambaixades no més tard del 26 d'abril.

Per poder formular la sol·licitud, hauràs d'estar inscrit en el Registre de Matrícula Consular com a no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) es poden realitzar al mateix moment.

Pots consultar l'estat de la tramitació de la teva sol.licitud en aquest link.

L’Oficina del Cens Electoral tramitarà la teva inclusió en el cens (únicament en el procés electoral que ens ocupa), i et remetrà per correu certificat i urgent tota la documentació.

Una vegada rebis la documentació, hauràs d'introduir la papereta dins del sobre de votació, i juntament amb el certificat d’inscripció en el cens (que també hauràs rebut), posar-ho tot dins d'un altre sobre per enviar al president/a de la mesa electoral.

Cal enviar el sobre, amb caràcter certificat abans del 21 de maig.

Recorda que és indispensable que en el sobre hi sigui ben visible el mata­segells o la inscripció oficial d'una oficina de correus del país corresponent, amb la data que certifiqui que s’ha remès en el termini previst, perquè el vot sigui considerat com a vàlid.

2| Estàs inscrit al CERA?

El CERA és el Cens Electoral de Residents Absents a l’estranger.

Si ets major d'edat i estàs donat d'alta en el Registre de Matrícula Consular (RMC) com a resident absent ja formes part automàticament del CERA (Cens Electoral de Residents Absents a l’estranger).

En cas de dubte, pregunta al teu consolat.

3| Si estàs inscrit al CERA, tens dues opcions:

Un total de 175.401 catalans residents a l'exterior i inscrits al CERA podran votar en les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de maig.

Les llistes electorals s’exposen en els consolats del 7 al 14 d'abril. Convé consultar aquestes llistes per comprovar que hi figureu inscrits, i també per verificar que les teves dades són correctes.

1. Sol·licitud del vot:

Des de la reforma de la LOREG (Llei Orgànica de règim electoral general) de desem­bre de 2010 s'aplica el procediment denominat del 'voto rogado' que implica que primer heu de sol·licitar el vot a la vostra respectiva Junta Electoral Provincial.

És molt important que aquesta sol·licitud es faci com més aviat millor, per així rebre la documentació necessaria a temps de ser tramitada. Aquest no ha estat el cas en la majoria de processos electorals des de 2010 (generals de 2011, autonòmi­ques de 2011, andaluses i asturianes de 2012, catalanes 2012).

Per fer la sol·licitud necessitaràs descarregar-te i omplir el següent imprés:

A més del formulari, et caldrà un d'aquests documents:

 • Una fotocòpia del DNI
 • Una fotocòpia del passaport
 • Un certificat de nacionalitat (d’expedició gratuïta pel consolat o l’ambaixada en què estigueu inscrits)
 • Un certificat d’inscripció en el Registre de matrícula consular (d’expedició gratuïta pel consolat o l’ambaixada en què estigueu inscrits)

Un cop disposis d'aquests dos documents, hauràs d'enviar-ho tot junt i com més aviat millor per fax o per correu postal a la teva delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral

Per fer l'enviament per fax pots utilitzar el servei gratuït de: www.myfax.com/free

Delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral:

 • Barcelona:
  Oficina del Cens Electoral, Via Laietana, 8, 08003, Barcelona, Spain
  Fax: +34 933 10 19 23
 • Girona:
  Oficina del Cens Electoral, Carrer del Cap de Creus, 4-6, 17005, Girona, Spain
  Fax: +34 972 21 90 00 / +34 972 22 73 06
 • Lleida:
  Oficina del Cens Electoral, Bonaire, 47-49, 25004, Lleida, Spain
  Fax: +34 973 23 64 89
 • Tarragona:
  Oficina del Cens Electoral, Carrer Pare Agustí Altisent, 1, 43005, Tarragona, Spain
  Fax: +34 977 22 76 09 / +34 977 21 33 40

La data límit per fer la sol·licitud és el 26 d’abril.

Pots consultar l'estat de la tramitació de la teva sol.licitud en aquest link.

2. Rebre la documentació per votar:

La Delegació provincial t'enviarà al teu domicili:

 1. Paperetes de votació
 2. Sobres de votació
 3. Dos certificats idèntics d'estar inscrit en el Cens Electoral de Residents Absents i un sobre en el que ha de figurar la direcció de la Junta Electoral competent.
 4. Un sobre amb la direcció de la Junta Electoral.
 5. Un sobre amb la direcció del l'Oficina Consular o Embaixada on l'elector està inscrit.

Has d'introduïr la papereta en el sobre de votació, tancar-lo, i introduir-lo dins el sobre amb la direcció de la Junta Electoral, juntament amb el certificat d'inscripció al CERA i un d'aquests documents:

 • Una fotocòpia del DNI
 • Una fotocòpia del passaport
 • Un certificat de nacionalitat o d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular expedit pel consolat d’Espanya en el país de residència

3. Fer arribar el teu vot:

La forma més recomanable i segura és lliurar-lo personalment al consolat on estiguis inscrit, entre el 21 i el 23 de maig. Per tal que el vot sigui vàlid, és indispensable que consti clarament en el sobre un segell consular on es certifiqui la data en què s’ha efectuat l’entrega.

Si per qualsevol motiu no pots anar-hi, també pots enviar-lo al consolat per correu certificat, no més tard del 24 de maig. Recorda que és indispensable que en el sobre hi sigui ben visible el mata­segells o la inscripció oficial d'una oficina de correus del país corresponent, amb la data que certifiqui que s’ha remès en el termini previst, perquè el vot sigui considerat com a vàlid. Recomanem sempre que sigui possible anar al consolat ja que d'aquesta manera és molt més segur que el teu vot arribi correctament.

Important: No enviïs el teu vot directament a la Junta Electoral, ja que seran considerats vots nuls els remesos des de l'estranger pels electors inscrits al CERA que no hagin estat rebuts a través dels corresponents consolats.

Has de sol·licitar el vot per correu abans del 15 de maig (inclós).

T'has d’adreçar personalment a qualsevol oficina de Correus i, presentant l’original del DNI, passaport o permís de conduir fer una sol·licitud del certificat d’inscripció en el cens electoral.

Important: Un cop feta aquesta petició, ja no podràs votar presencialment el dia de les eleccions.

Pots consultar l'estat de la tramitació de la teva sol.licitud en aquest link.

Se t'enviarà la documentació al domicili que hagis indicat. Rebràs el certificat censal, les paperetes, el sobre de votació, un sobre adreçat al president/a de la mesa, i un full explicatiu del procediment a seguir.

Important: L’acusament de recepció de la documentació anterior haurà de ser signat personalment per la persona interessada prèvia acreditació de la seva identitat. En cas de no trobar-se a l’adreça assenyalada en la sol·licitud del vot, se li comunicarà que ha d’anar personalment o a través de representació (en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament) a l’oficina de Correus corresponent per a, prèvia acreditació, rebre la documentació per al vot per correu.

Un cop escollida la papereta de vot i introduïda en el sobre de votació, l'has de tancar i introduir, juntament amb el certificat d’inscripció en el cens, en el sobre adreçat al president/a de la mesa. Aquest sobre s'ha d'enviar per correu certificat (no tindràs que pagar res) no més tard del 21 de maig.

3| Si no estàs inscrit al CERA, tens tres opcions:

La sol·licitud s'ha de formular personalment en les oficines consulars o les seccions consulars de les ambaixades no més tard del 26 d'abril.

Per poder formular la sol·licitud, hauràs d'estar inscrit en el Registre de Matrícula Consular com a no resident. Tots dos tràmits (sol·licitud i inscripció) es poden realitzar al mateix moment.

Pots consultar l'estat de la tramitació de la teva sol.licitud en aquest link.

L’Oficina del Cens Electoral tramitarà la teva inclusió en el cens (únicament en el procés electoral que ens ocupa), i et remetrà per correu certificat i urgent tota la documentació.

Una vegada rebis la documentació, hauràs d'introduir la papereta dins del sobre de votació, i juntament amb el certificat d’inscripció en el cens (que també hauràs rebut), posar-ho tot dins d'un altre sobre per enviar al president/a de la mesa electoral.

Cal enviar el sobre, amb caràcter certificat abans del 21 de maig.

Recorda que és indispensable que en el sobre hi sigui ben visible el mata­segells o la inscripció oficial d'una oficina de correus del país corresponent, amb la data que certifiqui que s’ha remès en el termini previst, perquè el vot sigui considerat com a vàlid.

L’Oficina del Cens Electoral enviarà al domicili que consti en el padró una targeta on figura la secció en la qual estàs censat i la mesa on et correspon votar.

També ho pots consultar a la web: de l'Instituto Nacional de Estadística

A la mesa electoral caldrà identificar-se mitjançant el DNI, el passaport o el permís de conduir on aparegui la fotografia de la persona titular. Tant se val si aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals i, per tant, no són vàlides les fotocòpies.

Has de sol·licitar el vot per correu abans del 15 de maig (inclós).

T'has d’adreçar personalment a qualsevol oficina de Correus i, presentant l’original del DNI, passaport o permís de conduir fer una sol·licitud del certificat d’inscripció en el cens electoral.

Important: Un cop feta aquesta petició, ja no podràs votar presencialment el dia de les eleccions.

Pots consultar l'estat de la tramitació de la teva sol.licitud en aquest link.

Se t'enviarà la documentació al domicili que hagis indicat. Rebràs el certificat censal, les paperetes, el sobre de votació, un sobre adreçat al president/a de la mesa, i un full explicatiu del procediment a seguir.

Important: L’acusament de recepció de la documentació anterior haurà de ser signat personalment per la persona interessada prèvia acreditació de la seva identitat. En cas de no trobar-se a l’adreça assenyalada en la sol·licitud del vot, se li comunicarà que ha d’anar personalment o a través de representació (en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament) a l’oficina de Correus corresponent per a, prèvia acreditació, rebre la documentació per al vot per correu.

Un cop escollida la papereta de vot i introduïda en el sobre de votació, l'has de tancar i introduir, juntament amb el certificat d’inscripció en el cens, en el sobre adreçat al president/a de la mesa. Aquest sobre s'ha d'enviar per correu certificat (no tindràs que pagar res) no més tard del 21 de maig.